O.b.s. Op 'e Trije

Hegebeintumerdyk 16 9172 GP Ferwert

  • Gebruik makend van natuurlijke uitdagende speelmaterialen. Er is veel groen rondom de school.
  • Leerlingen van Op 'e Trije worden betrokken bij de groei en bloei van verschillende groenten in de moestuin.
  • Leerlingen van Op 'e Trije krijgen muziekles van een vakleerkracht. Na een periode van oefenen volgt een muziekvoorstelling voor ouders.
  • Schoolfoto van O.b.s. Op 'e Trije
  • Schoolfoto van O.b.s. Op 'e Trije

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouders zijn erg tevreden over de school.
Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven