O.b.s. Op 'e Trije

Hegebeintumerdyk 16 9172 GP Ferwert

  • Gebruik makend van natuurlijke uitdagende speelmaterialen. Er is veel groen rondom de school.
  • Leerlingen van Op 'e Trije worden betrokken bij de groei en bloei van verschillende groenten in de moestuin.
  • Leerlingen van Op 'e Trije krijgen muziekles van een vakleerkracht. Na een periode van oefenen volgt een muziekvoorstelling voor ouders.
  • Schoolfoto van O.b.s. Op 'e Trije
  • Schoolfoto van O.b.s. Op 'e Trije

In het kort

Toelichting van de school

Op basisschool Op 'e Trije geloven wij dat alle mensen met even veel recht en waarde in de wereld komen. Daarbij heeft ieder mens twee basis neigingen: Ontdekken en Verbinden. Dat doet iedereen. Daarom geloven we ook dat ieder evenveel recht heeft om te zijn wie hij is en om te vinden wat hij vindt. Ieder heeft evenveel recht op grootse dromen en ambitieuze doelen. Ieder heeft evenveel recht op de beste school, om zo die dromen te kunnen verwezenlijken. Wie je ook bent en wat je ook vindt.

Wij geloven dat ieder evenveel recht heeft op mensen om hem heen. Mensen die je echt zien, die je stimuleren ook echt zo te zi­jn en daarin te excelleren.Wij maken geen onderscheid en vinden niet één individu belangrijker dan een ander. Wij willen iedereen de mogelijkheden en ruimte bieden om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Wij bieden eigentijds onderwijs. De inzichten en middelen van nu zetten wij in. Vaak als eerste en we streven ernaar dit in ieder geval als beste te doen. Daardoor kunnen onze leerlingen hun nieuwsgierigheid uitleven. Samen met ons, samen met anderen. Wij zijn altijd een school die leerlingen leert omgaan met zichzelf en zijn of haar betekenis voor de omgeving, nu en morgen. Dat is heel gewoon. Wat ons bijzonder maakt is dat we in alles uitzonderlijk, verbonden en ambitieus zijn. Omdat we weten dat ieder mens uniek is, zijn wij dat ook. Wij maken onze eigen keuzes, stellen onze eigen doelen en hebben onze eigen ambities. Wij doen de dingen die bij ons en onze ambitie passen. Dat maakt ons anders en dat hoort ook zo. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uitzonderlijk
  • Verbonden
  • Ambitieus
  • Kwaliteit
  • Betrokken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
63
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven