Dr Theun de Vriesskoalle

Johannes Prinsstrjitte 30 9269 NZ Feanwâlden

  • Schoolfoto van Dr Theun de Vriesskoalle
  • Schoolfoto van Dr Theun de Vriesskoalle

Het team

Toelichting van de school

Onze school heeft leerkrachten in verschillende leeftijden.

Het personeel werkt binnen een professionele cultuur en is ontwikkelingsgericht bezig. We werken samen en met elkaar. We werken met personeelsbeleid. Jaarlijks worden de functioneringsgesprekken en de pop-gesprekken uitgevoerd. Daarnaast worden er beoordelingsgesprekken uitgevoerd.

Onze school is een officieel gecertificeerd opleidingsinstituut voor stagiaires. Elke schooljaar zijn er stagiaires van de Lerarenopleiding NHL – PABO en de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk – SPW van het Friesland College en de Friese Poort. Deze stagiaires leren voor onderwijs- of klassenassistent. We vinden het belangrijk dat jonge mensen de kans krijgen om het vak te leren en willen daar graag bij helpen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht niet voor de groep kan staan wordt er door de directeur passende vervanging gezocht binnen ROOBOL. Het uitgangspunt is bij langdurige vervanging dat wij ons best doen om in de groep zo weinig mogelijk wisselingen van leerkrachten te creëren en daardoor zoveel mogelijk de rust in de groep te houden.

Binnen ons team hebben we de mogelijkheid gecreëerd dat er over het algemeen elke dag een collega van de eigen school beschikbaar is om te vervangen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit 13 groepsleerkrachten, 11 vrouwen en 2 mannen, 2 onderwijsassistentes, IB'er, directrice, administratief medewerkster, 2 conciërges en diverse stagiaires van o.a. de PABO of onderwijsassistent. Daarnaast krijgen we veel hulp van ouders en overige vrijwilligers die ons bijv. helpen bij de invulling van het talentencircuit.
In alle groepen zijn ook vakdocenten aanwezig, zoals de muziekdocent en de Native Speaker.
In groep 7 en groep 8 bieden wij GVO (Godsdienstig Vormings Onderwijs) en HVO (Humanistisch Vormings Onderwijs) aan.
Regelmatig worden er door een vakdocent bewegingsonderwijs schoolpleinactiviteiten georganiseerd. Deze vakdocent verzorgt ook een deel van het jaar de bewegingslessen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bij het vak levensbeschouwing krijgt groep 7 GVO en groep 8 HVO.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven