CBS De Frissel

De Wylgen 1 9269 SN Feanwâlden

  • Schoolfoto van CBS De Frissel
  • Schoolfoto van CBS De Frissel
  • Schoolfoto van CBS De Frissel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school doet mee aan de IEP-toets. In het jaar 2020-2021 scoorde de school met 87 % ruim boven het landelijk gemiddelde (norm: 79,7 %).

We zijn ontzettend trots op deze score!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tijdens de gehele schoolloopbaan van uw kind(eren) worden er regelmatig toetsen afgenomen. De resultaten van die toetsen worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. We maken gebruik van het IEP (Inzicht Eigen Profiel) leerlingvolgsysteem. Aan de hand van de groepsoverzichten en individuele uitkomsten beoordelen we de resultaten van een bepaald vak/vormingsgebied en proberen we deze bij te stellen indien dit hiertoe aanleiding geeft. Deze bijstelling kan inhouden dat er een andere werkwijze moet worden toegepast of dat er wellicht een andere methode voor dit vakgebied moet worden aangeschaft.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020/2021 zijn de leerlingen van groep 8 met de volgende adviezen uitgestroomd:

VWO 3

HAVO/VWO 1

HAVO  5

VMBO TL/HAVO  1                           

VMBO KL/VMBO TL 1   

VMBO TL 6

VMBO KL 

VMBO BL 

Praktijkonderwijs           

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven