CBS De Frissel

De Wylgen 1 9269 SN Feanwâlden

  • Schoolfoto van CBS De Frissel
  • Schoolfoto van CBS De Frissel
  • Schoolfoto van CBS De Frissel

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In november is er onder de leerlingen van groep 5 t/m 8 een leerlingtevredenheidsenquête afgenomen.

Vooral het beperken van pestgedrag en de veiligheid kwamen als sterke punten naar voren. Hier zijn wij trots op omdat dit de afgelopen periode en in de toekomst een van onze speerpunten is.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,5

Terug naar boven