Samenwerkingsschool Op Wier

Schoolstraat 28 9891 BE Ezinge

Schoolfoto van Samenwerkingsschool Op Wier

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht ziek wordt of bijv. een cursus volgt, is er veelal vervanging. We doen als het enigszins kan een beroep op invallers die onze school goed kennen. De overdracht is goed georganiseerd. Invallers kunnen op een goede manier verder gaan met waar de vaste leerkracht was gebleven. Het kan voorkomen dat er geen vervanging is en dat we de vervanging ook intern niet op kunnen lossen. Hiervoor hebben we een vastgestelde werkwijze over hoe we dan handelen en kinderen in het uiterste geval naar huis laten gaan. Hiervoor is een protocol opgesteld. Uiteraard zorgen we er voor dat kinderen het minimaal aantal verplichte uren op jaarbasis les krijgen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij gebruiken op school de methode alles in 1. Hierin zijn de vakken als taal, spelling en wereldoriëntatie in elkaar verweven.

De inhoud van het onderwijs moet voldoen aan de kerndoelen zoals die omschreven zijn in de wet primair onderwijs. Daarnaast zijn de visie, missie en de doelen op L&E- en op schoolniveau leidend. In het schoolplan 2019-2023 beschrijven we de huidige situatie, de kerndoelen en de streefdoelen uitgebreid.

In het schooljaarplan 2020/2021 staan de doelen voor dit jaar beschreven. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Hierbij het eerste  School-Ondersteunings-Profielin het kader van de wet Passend Onderwijs van onze school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven