Basisschool De Veldhof

Anselderlaan 10 6471 GL Eygelshoven

  • Schoolfoto van Basisschool De Veldhof
  • Schoolfoto van Basisschool De Veldhof
  • Schoolfoto van Basisschool De Veldhof

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Basisschool de Veldhof heeft een vaste vervanger die ziekte en verlof opvangt. In uitzonderlijke situaties vangt IB of directie voor één dag de groep op!

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Vanuit onze visie zijn we bezig met het afstemmen van ons onderwijs op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Dit doen we op een gestructureerde en cyclische manier. Deze manier van werken is gebaseerd op afspraken binnen onderwijsstichting Movare en het Samenwerkingsverband. We werken aan de hand van ‘Vijf niveaus van zorg’.

Om te kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften van kinderen, werken we volgens het model van handelingsgericht werken (HGW). Door handelingsgericht te werken verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen. Als we handelingsgericht werken denken we in termen van onderwijsbehoeften.

Bij inschrijving van een kind met speciale onderwijsbehoeften zal met nadruk gesproken worden over de onderwijsbehoeften van het kind. Daarnaast zal de school bekijken in hoeverre zij in staat is om, vanuit onze visie, tegemoet te komen aan deze behoeften.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op dit moment volgt een leerkracht de opleiding tot Leesspecialist Jeugdliteratuur Basisonderwijs.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven