Openbare Basisschool De Zweng

Hoofdstraat 62 7875 AD Exloo

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zweng

In het kort

Toelichting van de school

Onze school wil alle kinderen de ruimte bieden om zich te ontplooien, vanuit een positieve kijk op kinderen. Rekening houden met elkaar en elkaar ondersteunen daar waar mogelijk zijn belangrijke peilers. We leggen de lat hoog en willen tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen die wat meer aan kunnenHierin willen we bezig met de talentontwikkeling van kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen mede eigenaar worden van hun eigen leerproces en een pro-actieve leerhouding ontwikkelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Geborgenheid
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Obs De Zweng is een kleine school. Het aantal leerlingen op De Zweng is de laatste jaren stabiel.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
73
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op De Zweng werken we volgens het continurooster. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de kinderen om 14.30 uur vrij. Op woensdag is iedereen om 12.30 vrij. Groep 1 t/m 4 is op vrijdag om 12.00 uur vrij i.p.v. om 14.30 uur.

In het dorp is voor- en na schoolse opvang mogelijk bij een gastouder. Daarnaast zijn er verschillende opvangmogelijkheden in de buurt van Exloo, o.a. Keikidz in Buinen, Het Speelhuis in Ees, Partou in Borger.

Verkeersbrigadiers
Bij onze school is sprake van een gevaarlijke verkeerssituatie. Daarom maken we bij het oversteken gebruik van verkeersbrigadiers. Er zijn altijd twee verkeersbrigadiers. Een ouder en een leerling uit groep 8. De ouder heeft hierbij de leiding en geeft de commando’s. Op deze tijden wordt er overgestoken met verkeersbrigadiers:
- ‘s morgens van 12.00 uur tot 12.10 uur
- ‘s middags van 14.30 uur tot 14.40 uur
- ‘s woensdags van 12.30 uur tot 12.40 uur

Alle leerlingen moeten zich melden bij de verkeersbrigadiers, ook de fietsers die moeten oversteken. Omdat de brigadiers alleen op bovengenoemde tijden helpen oversteken, moet iederéén zoveel mogelijk direct naar huis. Er kan dus niet na schooltijd nog op het plein gespeeld worden! Als de brigadiers er niet meer zijn moet er dus op eigen verantwoording worden overgestoken! We wachten met oversteken tot de brigadiers op straat staan en er het commando ”OVER” wordt gegeven. We steken altijd achter de brigadiers over.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven