Openbare Basisschool De Zweng

Hoofdstraat 62 7875 AD Exloo

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zweng
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zweng
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zweng
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zweng
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zweng

In het kort

Toelichting van de school

Onze school wil alle kinderen de ruimte bieden om zich te ontplooien, vanuit een positieve kijk op kinderen. Rekening houden met elkaar en elkaar ondersteunen daar waar mogelijk zijn belangrijke peilers.We leggen de lat hoog en willen tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen die wat meer aan kunnen. Daartoe hebben we onder meer levelwerk aangeschaft en zijn we de komende twee jaar pilotschool om beleid te ontwikkelen ten behoeve van de plus leerlingen.

We beginnen in groep 1 met Engels en zijn bezig om ons leerpakket en de inrichting van de school uitdagender te maken voor onze kinderen. Hierin willen we bezig met de talentontwikkeling van kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen mede eigenaar worden van hun eigen leerproces en een pro-actieve leerhouding ontwikkelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ambitieus
  • Positief
  • Veel structuur
  • Hoge vewachtingen
  • Veilig voor iedereen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal geboorten is in Exloo de afgelopen jaren sterk gedaald. Dat zien we ook terug in een dalende trend in het leerlingenaantal.Hieraan zal een einde komen als de huizenmarkt aantrekt en het aantal huizen dat verkocht wordt aan jonge gezinnen zal stijgen.
Weergave

Leerlingen
71
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De tussenschoolse opvang wordt door de schoolgeregeld onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Er zijn een aantal vaste overblijfkrachten die de uitvoering ter hand nemen. Er is een aantrekkelijke overblijfruimte gereeerd binnen de school.In het dorp is voor- en na schoolse opvang mogelijk bij een gastouder. ( Daarnaast organiseert de Stichting Perlei in Odoorn voor- en naschoolse opvang en de Stichting Partout doet dat in Borger.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven