Samenwerkingsschool De Regenboog

Graaf Florisstraat 6 4121 EL Everdingen

  • Een prachtig cadeau van oud-leerlingen
  • Ons ruime schoolplein
  • Het schoolgebouw van buiten
  • De aula van onze school met (zelfstandig) werkplekken en techniektorens

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Deze tevredenheidspeiling is afgenomen onder de leerlingen van groep 7 (5 leerlingen in totaal). 

Hun algemene indruk van de school is positief, dit resulteert in het hoge gemiddelde. 

Een punt van ontwikkeling is de veiligheid op het schoolplein. Dit heeft te maken met verouderde materialen. In het afgelopen half jaar zijn meerdere banken en speelmaterialen vernieuwd. De komende jaren blijft dit een aandachtspunt.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Deze tevredenheidspeiling had 22 respondenten. Hun algemene indruk is positief, dit resulteert in het hoge cijfer.

Volgens de ouders is er ruimte voor verbetering op het uitdagen van de leerlingen. Om die reden zijn wij in schooljaar 2021-2022 gestart met een plusgroep. Leerlingen in de plusgroep hebben meer nodig dan het aanbod in de klas. In de plusgroep krijgen zij extra uitdagende opdrachten. 

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven