Basisschool De Klimpaal

St Lidwinastraat 1 7075 AK Etten

  • Leesmotivatie is een belangrijk element om het leesonderwijs vorm te geven. Daarom heeft De Klimpaal een eigen bieb in de school.
  • Leerlingen krijgen de gelegenheid om samen te leren. Het is ook mogelijk om een rustig plekje in de school te zoeken om te kunnen overleggen
  • Het is belangrijk om ook buiten te ontspannen. Dit kunnen de kinderen op ons ruime schoolplein en het voetbalveldje naast de gymzaal.
  • Onze visie op het jonge kind is dat zij op een spelende wijze leren. Tevens wordt er gewerkt met kleine kringen.
  • Leerlingen in gr. 3 t/m 8 hebben een Chromebook tot hun beschikking. Er is een mooie balans tussen het (ver)werken op papier als  digitaal.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven