Basisschool De Klimpaal

St Lidwinastraat 1 7075 AK Etten

 • Leesmotivatie is een belangrijk element om het leesonderwijs vorm te geven. Daarom heeft De Klimpaal een eigen bieb in de school.
 • Leerlingen krijgen de gelegenheid om samen te leren. Het is ook mogelijk om een rustig plekje in de school te zoeken om te kunnen overleggen
 • Het is belangrijk om ook buiten te ontspannen. Dit kunnen de kinderen op ons ruime schoolplein en het voetbalveldje naast de gymzaal.
 • Onze visie op het jonge kind is dat zij op een spelende wijze leren. Tevens wordt er gewerkt met kleine kringen.
 • Leerlingen in gr. 3 t/m 8 hebben een Chromebook tot hun beschikking. Er is een mooie balans tussen het (ver)werken op papier als digitaal.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool De Klimpaal te Etten.

Basisschool De Klimpaal is een dorpsschool met een innovatief karakter waar passend onderwijs een gedegen plaats heeft ingenomen. Het team heeft veel ervaring op het gebied van ondersteuningsbehoeften van leerlingen en kan in dat kader oplossingsgericht situaties benaderen. Een krachtig en positief team staat hier iedere dag klaar om samen met de leerlingen en ouders goed onderwijs te verzorgen. Bij het verzorgen van goed onderwijs dat gericht is op behoeften van leerlingen, is een schoolgebouw een belangrijk element. In het schooljaar 2015-2016 heeft het schoolgebouw een 'metamorfose' ondergaan waardoor het geven van toekomstgericht onderwijs - ontwikkelgericht, ook fysiek vorm heeft gekregen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • groeien doe je nooit alleen
 • oplossingsgericht werken
 • passend onderwijs
 • kanjerschool
 • kindgericht werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Naast de kinderen die woonachtig zijn in Etten, woont zo'n 15% van de leerlingen op De Klimpaal in omliggende dorpen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
141
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven