De Hofstee, katholieke basisschool

Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur

  • Schoolfoto van De Hofstee, katholieke basisschool
  • Schoolfoto van De Hofstee, katholieke basisschool
  • Schoolfoto van De Hofstee, katholieke basisschool
  • Schoolfoto van De Hofstee, katholieke basisschool
  • Schoolfoto van De Hofstee, katholieke basisschool

In het kort

Toelichting van de school

De Hofstee is een basisschool met een prettig pedagogisch klimaat. In een gestructureerde en prikkelarme omgeving wordt gedifferentieerd onderwijs verzorgd. Leerkrachten houden hierbij rekening met de specifieke zorgbehoefte van het kind. Bij de realisatie van het onderwijs speelt zelfstandig werken een belangrijke rol.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Hofstee. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Dit SchoolVenster biedt u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Uit het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek blijkt dat ouders, leerlingen en leerkrachten de school ruim boven het landelijk gemiddelde beoordelen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van De Hofstee: http://www.rkbsdehofstee.nl/.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Professioneel
  • Duidelijk
  • Creatief
  • Empatisch
  • Betrokken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
440
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buitenschoolse opvang is een opvangvoorziening tussen thuis en school. Van maandag tot en met vrijdag kunnen kinderen van 4 tot 13 jaar voor en na schooltijd, gedurende extra vrije dagen van school en in schoolvakanties terecht bij deze gezellig een huiselijke vorm van opvang. Door gebruik te maken van BSO kunnen ouders werken/of studie combineren met schoolgaande kinderen. Onze leerlingen worden voornamelijk opgevangen bij BSO De Vleer. Ouders zijn echter vrij hun eigen keuze voor BSO te maken.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven