Katholieke Daltonschool 't Carillon

Hobodreef 3 4876 XB Etten-Leur

Schoolfoto van Katholieke Daltonschool 't Carillon

In het kort

Toelichting van de school

Sinds 1 januari 1998 valt ‘t Carillon onder het bestuur van Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur (SKPOEL).

Basisschool 't Carillon is sinds maart 2013 een gecertificeerde Daltonschool.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltonschool
  • verantwoordelijkheid
  • zelfstandigheid
  • samenwerken
  • reflecteren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
254
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het pestprotocol/  stand van zaken betreffende pestincidenten/situaties is een vast agendapunt op de leerlingenraad vergaderingen. 

Terug naar boven