Basisschool De Toverlaars

Slagveld 55 4871 ND Etten-Leur

Schoolfoto van Basisschool De Toverlaars

In het kort

Toelichting van de school

De Toverlaars is een school met:

  • Een open cultuur, waarbij er zorg, respect en aandacht voor elkaar is. Er is structureel aandacht voor de sociaal – emotionele ontwikkeling en het welzijn van kinderen, waarbij enerzijds goede afspraken worden gemaakt met elkaar en anderzijds ruimte geboden wordt aan eigen inbreng en ontwikkeling. Op deze manier ervaart iedereen een prettig, veilig en geborgen schoolklimaat.
  • Onderwijs op maat, waarbij rekening gehouden wordt met verschillen tussen kinderen. Zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, de ander en de omgeving. Leerlingen worden structureel gevolgd in hun ontwikkeling en de juiste begeleiding wordt naar behoefte gegeven.
  • Aandacht voor de kernvakken zoals taal/lezen en rekenen, maar ook voor bewegingsonderwijs en cultuureducatie. Bovendien worden de zaakvakken en de creatieve vakken binnen “themaonderwijs” aangeboden.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
160
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven