Katholieke Basisschool De Keen

Slagveld 55 4871 ND Etten-Leur

Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Keen

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Zelfredzaamheid
  • Sportief en gezond
  • Betrokkenheid
  • Authenticiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

KBS De Keen is een katholieke basisschool waar iedere leerling welkom is. De gemoedelijke sfeer en het respect en aandacht hebben voor elkaar, geven geborgenheid voor iedereen die in de school werkt, speelt, leert of gewoon aanwezig is. Op KBS de Keen leer je in een veilige en plezierige omgeving. Je wordt als kind gezien en mag zijn wie je bent. Op onze school zijn en blijven we letterlijk en figuurlijk “in beweging”. We werken samen met ouders en de omgeving aan zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, zodat alle leerlingen met zelfvertrouwen stevig in de maatschappij staan.

Per 1 oktober 2019 telde onze school 243 leerlingen. 

Aanmeldingsprocedure

Wanneer u interesse heeft in onze school, nodigen we u van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding in onze school! U kunt telefonisch of via het contactformulier op de website een afspraak maken, maar natuurlijk mag u ook altijd binnenlopen.

Tijdens het kennismakingsgesprek geven we u informatie over onze school. U krijgt een rondleiding door de school waardoor u een goede indruk krijgt van de sfeer en natuurlijk is er mogelijkheid tot het stellen van vragen. Als u heeft gekozen voor onze school, ontvangt u het inschrijfformulier. 

Kinderen van vier jaar, die aangemeld worden op KBS De Keen komen binnen in een gemengde groep 1/2. Ruim voordat uw kind naar school komt, neemt de toekomstige leerkracht contact met u op. Kinderen mogen vóór hun 4e verjaardag maximaal vijf keer op bezoek komen in hun nieuwe klas, om alvast een beetje te wennen. Dit gebeurt in onderling overleg.

Wanneer een kind tussentijds op onze school wordt ingeschreven, wordt er contact opgenomen met de vorige school. We houden zoveel mogelijk rekening met de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Een kind wordt in principe geplaatst in dezelfde groep als op de vorige school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
213
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven