Protestants Christelijke basisschool de Klankhof

Hobodreef 3 4876 XB Etten-Leur

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke basisschool de Klankhof
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke basisschool de Klankhof
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke basisschool de Klankhof
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke basisschool de Klankhof

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 is er een vragenlijst leerlingtevredenheid afgenomen bij groep 5 t/m 8. Het onderzoek is uitgevoerd door Scholen met Succes. In de bijlage treft u een samenvatting aan van de peiling. De volledige resultaten van het onderzoek zijn op school in te zien. De resultaten van de peiling worden besproken binnen het team, met de leerlingen en een vertegenwoordiging van de ouders. Via de Nieuwsflits worden de resultaten gedeeld met de ouders. De resultaten leiden waar nodig tot het versnellen / opstarten van veranderingen. 
Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven