Protestants Christelijke basisschool de Klankhof

Hobodreef 3 4876 XB Etten-Leur

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke basisschool de Klankhof
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke basisschool de Klankhof
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke basisschool de Klankhof
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke basisschool de Klankhof

In het kort

Toelichting van de school

De Klankhof is een kleinschalige, creatieve basisschool met een fijne sfeer, waar kinderen zich thuis voelen en waar ze uitgedaagd worden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Wij zijn er om uw kind tot zijn/haar recht te laten komen. Dat doen we door met een positieve blik te kijken naar uw kind en wat zijn/haar mogelijkheden zijn. Wij dagen uw kind uit om zich te ontwikkelen op een manier die bij hem of haar past en geven uw kind het vertrouwen dat je mag zijn wie je bent. Met dat vertrouwen stapt uw kind straks de wereld in om zo een bijdrage te leveren aan een wereld waarin mensen elkaar tot hun recht laten komen. 

De Klankhof is relatief klein, wat de kinderen, leerkrachten en ouders als prettig ervaren. De school is overzichtelijk, leerlingen kennen elkaar en voelen zich thuis. De leerkrachten vormen samen een hecht team dat zich erg betrokken voelt bij elke leerling en dat zich samen inzet voor een gezamenlijk resultaat. De contacten tussen leerkrachten en ouders zijn intensief. Ouders kunnen terecht met vragen en andersom houden de leerkrachten ouders goed op de hoogte van wat er speelt op school.

Kinderen een zo breed mogelijke kijk op de wereld geven, is ons uitgangspunt. We willen creativiteit in denken en doen stimuleren en zijn erop gericht talenten van kinderen verder te ontwikkelen. Hoe we dat doen en wat we kinderen willen leren leest u in deze schoolgids. Uiteraard staan er ook praktische zaken over ons onderwijs in de gids.  

Bent u zich aan het oriënteren op een (nieuwe) school voor uw kind(eren), dan geeft deze gids en onze website alvast een eerste indruk. Maar om echt onze school te voelen, de sfeer te proeven en te beleven nodigen we u van harte uit voor een rondleiding. 

Met vriendelijke groet,

namens het team van De Klankhof

Hanneke van der Does

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontdekken
  • Groeien
  • Uniek
  • Samen
  • Wij zijn er om jou tot je recht te laten komen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De hoofdvestiging van onze school ligt aan de Hobodreef 3 in Etten-Leur. Hier geven wij les aan 155 leerlingen verdeeld over 7 groepen.

Leerjaar 1: 18
Leerjaar 2: 23
Leerjaar 3: 25
Leerjaar 4: 21
Leerjaar 5: 21
Leerjaar 6-7: 27
Leerjaar 8: 16

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
153
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven