Protestants Christelijke basisschool de Klankhof

Hobodreef 3 4876 XB Etten-Leur

Schoolfoto van Protestants Christelijke basisschool de Klankhof

In het kort

Toelichting van de school

Ons onderwijs staat niet stil. We zijn steeds in ontwikkeling, op zoek naar hoe het kind nog beter tot zijn recht komt. De leerkrachten volgen de onderwijsvernieuwingen op de voet en scholen zich ieder jaar bij door opleidingen en cursussen. We werken met nieuwe methoden die aansluiten bij de eisen van deze tijd. In ons streven naar goed onderwijs houden we uiteraard rekening met de eisen die zijn gesteld in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontdekken
  • Groeien
  • Uniek
  • Samen
  • Wij zijn er om jou tot je rech

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De hoofdvestiging van onze school ligt aan de Hobodreef 3 in Etten-Leur. Hier geven wij les aan 155 leerlingen verdeeld over 7 groepen.

Leerjaar 1: 23
Leerjaar 2: 28
Leerjaar 3: 18
Leerjaar 4: 21
Leerjaar 5: 18
Leerjaar 6: 19
Leerjaar 7: 13
Leerjaar 8: 15

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
150
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven