Basisschool De Leest

Gruiterstraat 1 4871 KS Etten-Leur

 • Schoolfoto van Basisschool De Leest
 • Schoolfoto van Basisschool De Leest
 • Schoolfoto van Basisschool De Leest
 • Schoolfoto van Basisschool De Leest
 • Schoolfoto van Basisschool De Leest

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Obs De Leest!

Onze missie:

Wij leveren een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van zelfbewuste mensen, die een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.

Onze uitgangspunten:

 • We zijn toegankelijk en werken graag samen. We gaan op een eerlijke manier met uw kind en u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind. We informeren transparant en helder. We luisteren met aandacht naar andere standpunten en meningen. Samen bereiken we het meest!  
 • We zijn betrokken; We verwelkomen dagelijks uw kind persoonlijk en hebben aandacht voor ieder individu. We zien interesses en talenten en spelen daarop in. We betrekken u bij het aanbod in de groep en bij de resultaten van uw kind. Zo bent u altijd op de hoogte!  
 • We zijn trots; We zijn trots op de school, op uw kind en op elkaar. We benoemen kwaliteiten en spreken waardering uit. Uw kind mag zijn talent laten zien. We zijn positief over de school en de kinderen.    
 • We zijn in beweging: De wereld verandert en wij veranderen mee. We zoeken steeds naar manieren om ons onderwijs nog beter vorm te geven. We creëren ‘bewegingsruimte ’door flexibel gebruik te maken van de methodes. Er is ruimte om de leerstof aan te passen aan de groep en uw kind. In beweging komen brengt ook energie, dan doen we ook letterlijk: tussendoor bewegen om weer met energie te kunnen leren!  
 • We zijn betekenisvol; Leerstof koppelen we aan de actualiteit en de belevingswereld van de kinderen. Naast een goede instructie en stevige basis werken we thematisch, spelend en onderzoekend. Wij leren uw kind daarbij een kritische en reflecterende houding aan. Door de leerstof betekenisvol te maken, vergroot de betrokkenheid en is uw kind gemotiveerd om te leren!   

Onze prioriteiten;

 • Goede instructie volgens het model van Expliciete Directe Instructie (EDI).
 • Flexibel methodegebruik en leerlijnen.
 • Actieve werkvormen.
 • Dynamische uitdagende leeromgeving.
 • Spelend en onderzoekend leren

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Thematisch werken
 • Spelend leren bij de kleuters
 • Meer aandacht voor lezen
 • Sterke instructie middels EDI
 • Culturele uitstapjes

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
311
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven