Basisschool De Leest

Gruiterstraat 1 4871 KS Etten-Leur

  • Er is voldoende afwisseling in het dagritme tussen luisteren, werken en bewegen.
  • Bouwen, knutselen, tekenen, spelletjes en ontwikkelingsmaterialen worden ingezet tijdens het werken.
  • Leesonderwijs is een speerpunt. In alle groepen zijn extra leesactiviteiten zoals het Lees(t)kastje, prentenboek van de week, leesmaatjes.
  • Jaarlijks staat er een aardrijkskunde, geschiedenis, cultuur, biologie en techniek thema op het programma.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij De Leest.

Een openbare school die valt onder stichting Leersaam. 

Stichting Leersaam staat voor vernieuwend en toegankelijk onderwijs, verzorgd door zelfbewuste en inspirerende professionals. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
167
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven