kbs De Hasselbraam

Beukenlaan 45 4871 VG Etten-Leur

  • In onze school kom je binnen op de rode loper! Je wordt gezien en je bent welkom! En op de rode loper, wandel je natuurlijk door de school.
  • In onze school geven Hassan en Benthe het goede voorbeeld. Heb jij ze al gezien?

In het kort

Toelichting van de school

De Hasselbraam is de kleine school, aan de Beukenlaan, waar we jou zien en (leren) kennen. Op De Hasselbraam leer je spelen en mag je spelend leren, kom maar eens een kijkje nemen in onze klassen. We werken met moderne methodes. Onze kinderen komen vooral uit de wijk, kom maar eens luisteren in hoeveel talen wij goedemorgen kunnen zeggen! Positief gedrag krijgt op De Hasselbraam een complimentje, en weet je? Daar groei je van! De Hasselbraam de kleine school midden in de wijk.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Duidelijke taal
  • Persoonlijk
  • Spelend leren
  • Midden in de wereld

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze kleine school staat midden in de wijk. Daarom zorgen wij ervoor dat wij toegankelijk en benaderbaar zijn voor onze ouders en onze kinderen.

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen op onze school elkaar ontmoeten. En in de kleinschaligheid lukt ons dat goed.

We streven naar kleine groepen in de onderbouw, en werken zo aan een snel vertrouwde en herkenbare omgeving voor jullie kind.

De onderwijsinspectie heeft onze school beoordeeld met een dikke voldoende!

Om onze school te leren kennen nodigen we je graag uit voor een informatief gesprek. Hierbij hoort zeker een rondleiding door onze school. Om een afspraak te maken stuur je een email naar info@bshasselbraam.nl of je maakt gebruik van het formulier op onze website, bij het tabblad nieuwe ouders. www.bshasselbraam.nl

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
125
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven