kbs De Hasselbraam

Beukenlaan 45 4871 VG Etten-Leur

Schoolfoto van kbs De Hasselbraam

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van r.k.b.s. De Hasselbraam. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Duidelijke taal
  • Persoonlijk
  • Spelend leren
  • Midden in de wereld

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze kleine school staat midden in de wijk. Daarom zorgen wij ervoor dat wij toegankelijk en benaderbaar zijn voor onze ouders en onze kinderen.

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen op onze school elkaar ontmoeten. En in de kleinschaligheid lukt ons dat goed.

We streven naar kleine groepen in de onderbouw, en werken zo aan een snel vertrouwde en herkenbare omgeving voor jullie kind.

Om onze school te leren kennen nodigen we je graag uit voor een informatief gesprek. Hierbij hoort zeker een rondleiding door onze school. Om een afspraak te maken stuur je een email naar info@bshasselbraam.nl of je maakt gebruik van het formulier op onze website, bij het tabblad nieuwe ouders. www.bshasselbraam.nl

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
125
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven