Basisschool De Springplank

Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur

  • Schoolfoto van Basisschool De Springplank
  • Schoolfoto van Basisschool De Springplank
  • Schoolfoto van Basisschool De Springplank
  • Schoolfoto van Basisschool De Springplank
  • Schoolfoto van Basisschool De Springplank

In het kort

Toelichting van de school

Excellente school 2016-2018.

De Springplank is met trots de enige excellente basisschool in Etten-Leur. Wij bieden gedifferentieerd onderwijs op een zeer hoog niveau. We hebben onze kinderen goed in beeld en kunnen inspelen op de onderwijsbehoeften van ieder kind. Wij zeggen niet: wat kan een kind niet? Maar we zeggen: wat heeft het kind nodig om een volgende stap te kunnen maken? Onze scores zijn bovengemiddeld en passen bij de capaciteiten van ieder kind. Het predicaat excellente school is geldig t/m 2018.

Onze school is een ontmoetingsplaats, waar kinderen en ouders met verschillende achtergronden en levensovertuigingen met elkaar omgaan op basis van gelijkwaardigheid en respect. Wij geven passend, kwalitatief goed onderwijs, waardoor ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Door een uitdagende, positief pedagogische en veilige omgeving te creëren, hebben wij oog voor het talent van uw kind. Wij leren de kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor anderen en voor de omgeving.

De Springplank is een kind- en oudervriendelijke school in de wijk het Hooghuis. Wij vinden de basisschooltijd een belangrijke periode van het leven. Zowel voor de kinderen als voor u. Iedere schooldag gaan de kinderen naar de basisschool en zijn daar vele uren toevertrouwd aan de professionele zorg van de leerkrachten. Als ouders wilt u een fijne school voor uw kind. Het is ook niet niks, zo’n overstap van de vertrouwde thuissituatie naar een school. Hoe weet u of het wel de juiste plek is voor uw kind? En als er meer scholen bij elkaar in de wijk staan waar gaat u dan voor kiezen? Wordt uw kind wel gezien? Past de manier van onderwijs wel bij uw kind? Iedere ouder staat voor deze keuze. U wilt toch ook het beste voor uw kind?

OBS De Springplank: oog voor elk kind!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokken
  • Stimulerend
  • Samenwerkend
  • Opbrengstgericht
  • Vakmanschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
320
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven