Oecumenische basisschool De Ark

Het Laantje 6 8311 AZ Espel

  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Ark
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Ark
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Ark

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van De Ark Espel. Deze pagina geeft u inzicht in onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het onderwijs en onszelf. Voor aanvullende of extra informatie verwijzen wij u naar onze website: https://www.basisschool-de-ark.nl/ . Op onze website is ook de schoolgids te vinden waarin veel informatie staat. 

Kindbelofte  

Er is niemand zoals jij. Iedereen zit anders in elkaar en iedereen is op zijn eigen manier mooi. Op onze school leer je hoe gaaf dat eigenlijk is. We willen je helpen om te leren op een manier die bij jou past, zodat het fijn voelt en past bij jouw talenten. Je gaat ontdekken waar je goed in bent en wat je leuk vindt om te leren. We zijn graag in beweging. Je mag jezelf zijn en je eigen keuzes maken, maar we leren je ook hoe anderen jou kunnen helpen en hoe jij anderen kunt helpen. Samen leer je meer. Als iets moeilijk is, willen we je helpen om steeds een stapje verder te komen en door te zetten. Fouten maken mag, daar leren we van. En hoe werkt het eigenlijk in de wereld? Daar gaan we samen mee aan de slag. Wat is goed om te doen? Hoe kan je de wereld mooier maken?

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veiligheid, verantwoordelijkheid, vriendelijkheid
  • talentgedreven onderwijs
  • meervoudige intelligenties
  • coöperatieve werkvormen
  • bewegend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
154
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven