Basisschool De Ester

St. Machutusweg 2 A 5364 RB Escharen

Schoolfoto van Basisschool De Ester

In het kort

Toelichting van de school

Zelf denken, samen doen!

BS De Ester ligt in het midden van het dorp Escharen en hoort bij de gemeente Grave. Bij de opening in 1973 kreeg de nieuwe school de naam ‘De Ester’, een afgeleide van Escharen, in de volksmond genoemd ‘Esteren’.  

We vinden het belangrijk dat De Ester een veilige, verzorgde en plezierige omgeving is voor de leerlingen, hun ouders en het team. Het is een plek waar we prettig kunnen samenwerken. Rondom het gebouw is er voor de kinderen voldoende (groene) speelgelegenheid. Onze school staat open voor ouders en we proberen hen zoveel als mogelijk te betrekken bij het onderwijsleerproces en daar waar mogelijk ook bij schoolse activiteiten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig vertrouwd voorspelbaar
  • Instructie op vaardigheden
  • Combinatiegroepen
  • Professionele LeerGemeenschap
  • Zelf denken, samen doen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sinds schooljaar 2018 - 2019 is, na een daling van het leerlingenaantal, het aantal leerlingen weer licht stijgend. Deze stijging zet in schooljaar 2022 - 2023 door.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
104
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Op De Ester hebben we daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te waarborgen. Zo houden we de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten.

Terug naar boven