Basisschool De Ester

St. Machutusweg 2 A 5364 RB Escharen

Schoolfoto van Basisschool De Ester

In het kort

Toelichting van de school

Zelf denken, samen doen!

BS De Esteris gesitueerd in het midden van het dorp Escharen, behorend bij de gemeente Grave. Rondom het gebouw is er voor de kinderen voldoende (groene)speelgelegenheid. Bij de opening in 1973 kreeg de nieuwe school de naam ‘De Ester’,een afgeleide van Escharen, de in de volksmond genoemd ‘Esteren’. We vinden hetbelangrijk dat De Ester een veilige, verzorgde en plezierige omgeving is voorde leerlingen en het team waar prettig samengewerkt kan worden. Onze schoolstaat open voor ouders en we proberen hen zoveel mogelijk te betrekken bij hetonderwijsleerproces en daar waar mogelijk bij schoolse activiteiten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig vertrouwd voorspelbaar
  • Instructie op vaardigheden
  • Combinatiegroepen
  • Professionele LeerGemeenschap
  • Zelf denken, samen doen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sinds schooljaar 2018 - 2019 is, na een daling van het leerlingenaantal, het aantal leerlingen weer licht stijgend. Deze stijging zet in schooljaar 2019 - 2020 door.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
83
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven