Basisschool Willibrordus

Postelstraat 19 A 5296 LM Esch

  • Schoolfoto van Basisschool Willibrordus
  • We hebben het certificaat voeding behaald, in schooljaar 2022-2023 is het opnieuw uitgegeven.
  • Heerlijk spelen in een groene omgeving.
  • Waterontdekplek achter de school.
  • Schoolfoto van Basisschool Willibrordus

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We hebben de Veiligheidsmonitor 2021 afgenomen in de groepen 6-7-8.

De onderstaande punten komen uit de vragenlijst als aandachtspunt:

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Een goed beeld van de mening en ervaringen van ouders vinden wij essentieel.

Dit jaar hebben wij de Veiligheidsmonitor 2021 uitgezet.

Leerlingen in groep 6-7-8, ouders en leerkrachten hebben de vragenlijsten ingevuld. Het schoolrapport wat daaruit komt is onze leidraad. Aandachtspunten om het welbevinden en het veiligheidsgevoel van leerlingen, ouders en leerkrachten te verbeteren nemen we mee in de jaarplanning 2021-2022.

Deze aandachtspunten bespreken we in de MR en ouders worden geïnformeerd via de nieuwsbrief en indien nodig op een informatie-avond.

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven