Basisschool Willibrordus

Postelstraat 19 A 5296 LM Esch

  • Schoolfoto van Basisschool Willibrordus
  • We hebben het certificaat voeding behaald, dit schooljaar is het opnieuw uitgegeven.
  • Heerlijk spelen in een groene omgeving
  • Waterontdekplek achter de school
  • Schoolfoto van Basisschool Willibrordus

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We hebben de Veiligheidsmonitor 2021 afgenomen in de groepen 6-7-8.

De onderstaande punten komen uit de vragenlijst als aandachtspunt:

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Een goed beeld van de mening en ervaringen van ouders vinden wij essentieel.

Dit jaar hebben wij de Veiligheidsmonitor 2021 uitgezet.

Leerlingen in groep 6-7-8, ouders en leerkrachten hebben de vragenlijsten ingevuld. Het schoolrapport wat daaruit komt is onze leidraad. Aandachtspunten om het welbevinden en het veiligheidsgevoel van leerlingen, ouders en leerkrachten te verbeteren nemen we mee in de jaarplanning 2021-2022.

Deze aandachtspunten bespreken we in de MR en ouders worden geïnformeerd via de nieuwsbrief en indien nodig op een informatie-avond.

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven