Basisschool Willibrordus

Postelstraat 19 A 5296 LM Esch

 • Schoolfoto van Basisschool Willibrordus
 • Schoolfoto van Basisschool Willibrordus
 • De waterontdekplek achter onze school
 • We hebben het certificaat voeding behaald

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Een keer in de twee jaar nemen wij de tevredenheidspeilingen af.

Voor dit schooljaar stond de Vensters-vragenlijst op de planning. Door de sluiting van de scholen en het onderwijs op afstand, is dit niet gebeurd. In 2020-2021 nemen we de vragenlijst af.

In schooljaar 2017-2018 is de WMK afgenomen. WMK staat voor: webbased kwaliteitsinstrument. 

Na analyse van de vragenlijst hebben we de volgende punten eruit gefilterd:

 • de leerkracht bespreekt met de leerlingen hoe tevreden ze zijn , welke lessen leuk zijn en wat er anders zou kunnen in de groep
 • de leerlingen mogen meepraten en bespreken wat ze kunnen doen als iets niet bevalt
 • aandacht voor muziek en creatieve vakken
 • materiaal dat klaar ligt

Bovenstaande punten zijn het afgelopen schooljaar met de kinderen besproken.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Een keer in de twee jaar nemen wij de tevredenheidspeilingen af.

Voor dit schooljaar stond de Vensters-vragenlijst op de planning. Door de sluiting van de scholen en het onderwijs op afstand is dit niet gebeurd. In 2020-2021 nemen we de vragenlijsten af.

In schooljaar 2017-2018 is de WMK afgenomen. WMK staat voor: webbased kwaliteitsinstrument. 

Na analyse van de vragenlijst hebben we de volgende punten eruit gefilterd:

 • School vraagt naar de tevredenheid en verwachtingen van ouders
 • Informatie over verbeteringen
 • Aandacht voor digitaal pesten

Het eerste punt is het afgelopen schooljaar aan de orde geweest in het ouderpanel. Ouders gaven hierbij aan dat het verwarrend is dat de communicatie op verschillende plaatsen te vinden is (mail, klasbord, ouderportaal). Vanaf 2019-2020 werken we met Parro, een communicatie-app waarin alle informatie bij elkaar staat. De evaluatie in oktober 2019 gaf aan dat de ouders tevreden zijn.

We besteden in alle groepen aandacht aan het digitaal pesten door inzet van het Media Paspoort.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven