Basisschool Willibrordus

Postelstraat 19 A 5296 LM Esch

  • Schoolfoto van Basisschool Willibrordus
  • We hebben het certificaat voeding behaald, in schooljaar 2022-2023 is het opnieuw uitgegeven.
  • Heerlijk spelen in een groene omgeving.
  • Waterontdekplek achter de school.
  • Schoolfoto van Basisschool Willibrordus

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op het schoolvenster van Basisschool Willibrordus.

Ons streven is een school waarin leerlingen, ouders en leerkrachten zich veilig en thuis voelen.

Een goede samenwerking tussen team, leerlingen en ouders en open communiceren zijn hierbij essentieel.

Elkaar accepteren, respect hebben en samen werken zijn voorwaarden om te komen tot een professionele leeromgeving.  

De sociaal-emotionele methode "Kanjertraining" staat hierbij centraal.

De wereld-oriënterende vakken geven we in projecten. We gebruiken hiervoor Jeelo. Met de 3 pijlers samen leven, samen werken en zelfstandig leren als leidraad, besteden we aandacht aan de 21st Century Skills vaardigheden.

Ingrid Peters, directeur basisschool Sint Willibrordus

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • eigenaarschap
  • vertrouwen
  • samenwerking
  • professionalisering
  • toekomstbestendig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Sint Willibrordus is een (h)echte dorpsschool. Met de start van het schooljaar 2023-2024 hebben we 116 kinderen. 

Bijna alle kinderen uit het dorp zitten op onze school en verschillende leerlingen uit het buitengebied kiezen voor onze school. De school beschikt over een grote groep enthousiaste ouders die op diverse manieren in de school participeert. 

We zien de school als een belangrijke ontmoetingsplek voor leerlingen en ouders. We streven naar een open communicatie. Een warme, veilige plaats waar kinderen zichzelf kunnen zijn en opgroeien in vertrouwen.

We zijn een katholieke school. Van ouders die hun kind aanmelden op onze school, verwachten wij dat zij de katholieke identiteit van de school respecteren: alle kinderen doen mee met feesten zoals de jaarlijkse kerstviering, het carnavalsfeest en de voorbereidingen op het paasfeest. Aan de andere kant kunnen ouders en kinderen met een andere of geen geloofs- achtergrond erop rekenen dat wij ook deze respecteren.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
117
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze visie: We werken vanuit een integrale kijk

Als we voor het kind het beste willen, werken alle partijen die voor het kind belangrijk zijn met elkaar samen. De ontwikkeling van kinderen stopt niet als de school uit is. Met de kinderopvang investeren we in het afstemmen van de pedagogische visie.

We streven ernaar om tijdens de Jeelo-projecten op school samen op te trekken met de kinderopvang. De kinderen ervaren dan één wereld.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Naast de interne vertrouwenspersonen op school, Anne-Marie Beks en Carien Brekelmans zijn we aangesloten bij de GGD. De GGD heeft externe vertrouwenspersonen in dienst. U kunt contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon als u zich niet gehoord voelt door de interne contactpersonen van de school.

Externe vertrouwenspersoon GGD Hart voor Brabant

Bel 088 368 67 59 (maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur) of vul het digitale contactformulier in dat is weergegeven helemaal onderaan op de volgende webpagina: www.ggdhvb.nl/evp. De folder over de externe vertrouwenspersoon voor scholen is te vinden op dezelfde webpagina. Voor spoedeisende zaken - die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag - kun je buiten kantoortijden contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon via 088 368 68 13.

Terug naar boven