Samenwijs Torenlei

Dorpsstraat 8 5085 EG Esbeek

  • Schoolfoto van Samenwijs Torenlei
  • Samenwijs Torenlei is gevestigd in het kerkgebouw van Esbeek.
  • Schoolfoto van Samenwijs Torenlei

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Samenwijs Torenlei investeert veel in het creëren van een veilige leeromgeving voor kinderen. Er is nadrukkelijk aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen en voor 'positief omgaan met elkaar'. Door de inzet van KIVA werken de leraren gericht aan de bevordering van positief gedrag bij leerlingen. Verder zijn er duidelijke regels op de school. Uit de gesprekken met ouders en kinderen blijkt dat er nauwelijks pestproblematiek op de school voorkomt. In de school en tijdens de lessen heerst er een positieve sfeer. Door de invoering van kindgesprekken en de aandacht voor het betrekken van de ouders bij de school is een aanzet gegeven om te komen tot een meer ambitieus schoolklimaat, waarin de focus op leren en ontwikkelen voor alle leerlingen vorm krijgt.
Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven