Basisschool De Empel

Melkerstraat 1 5469 SL Erp

  • Schoolfoto van Basisschool De Empel
  • Schoolfoto van Basisschool De Empel
  • Schoolfoto van Basisschool De Empel
  • Schoolfoto van Basisschool De Empel
  • Schoolfoto van Basisschool De Empel

Het team

Toelichting van de school

De directie vormt samen met twee collega’s, die de taak adjunct-directeur en intern begeleider op zich hebben genomen, het managementteam (MT) van de school. Het team bestaat uit:1 directeur, 1 adjunct-directeur, 13 groepsleerkrachten, 2 leraarondersteuners, 1 intern begeleider, 1 administratief medewerker en 1 conciërge.

Van de 15 medewerkers zijn er 13 vrouw en 2 man.

De gemiddelde leeftijd van het team is 45 jaar. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verdi werkt met een vervangerspool. De medewerkers van de pool worden bij verzuim en verlof van medewerkers ingezet. Indien alle poolers ingezet zijn, doen we een beroep op onze eigen collega's van het team van De Empel. Wanneer er geen enkele mogelijkheid is om een medewerker in de groep te laten vervangen, zullen we groepen samenvoegen en/of verdelen. De laatste maatregel (waarvan we hopen dat we deze niet hoeven uit te voeren) is het naar huis sturen van kinderen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven