Basisschool De Empel

Melkerstraat 1 5469 SL Erp

  • Schoolfoto van Basisschool De Empel
  • Schoolfoto van Basisschool De Empel
  • Schoolfoto van Basisschool De Empel
  • Schoolfoto van Basisschool De Empel
  • Schoolfoto van Basisschool De Empel

In het kort

Toelichting van de school

Onze school is een bijzondere school voor basisonderwijs op katholieke grondslag onder het bestuur van Verdi: Verbonden in Diversiteit, Meierijstad. De naam van de school is afgeleid van de naam van de wijk “Empeldonk”, waarin de school is gelegen. Als zodanig heeft de naam op zich geen betekenis, maar is “de Empel” een begrip in Erp voor goed basisonderwijs. Het schoolgebouw is geopend in 1982 en gerenoveerd in 2007. Het gebouw herbergt op 1 augustus 2023 zeven groepen onder één dak. Sinds 2018 is peuterspeelzaal De Empel Start een onderdeel van de school. Binnen het schoolhek zijn 2 schoolpleinen met voorzieningen voor groep 1/2/3 en groep 4 t/m 8. Buiten het hek ligt aan de noordzijde nog een speelweide. Op de teldatum van 1 oktober 2024 telt de school 182 leerlingen met een verwachte instroom van nog zo’n 12 kleuters in de loop van het schooljaar. Het aantal personeelsleden is 15 exclusief stagiaires. Sinds schooljaar 2014-2015 is de school een onderdeel van cluster van drie scholen. Onze clusterscholen zijn bs. Antonius in Keldonk en bs. Nicolaas in Boerdonk. Wij werken inhoudelijke en organisatorisch intensief samen, maar hebben wel onze eigen identiteit.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
146
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven