Basisschool De Empel

Melkerstraat 1 5469 SL Erp

  • Schoolfoto van Basisschool De Empel
  • Schoolfoto van Basisschool De Empel
  • Schoolfoto van Basisschool De Empel
  • Schoolfoto van Basisschool De Empel
  • Schoolfoto van Basisschool De Empel

In het kort

Toelichting van de school

Onze school is een bijzondere school voor basisonderwijs op katholieke grondslag onder het bestuur van Verdi: Verbonden in Diversiteit, Meierijstad. De naam van de school is afgeleid van de naam van de wijk “Empeldonk”, waarin de school is gelegen. Als zodanig heeft de naam op zich geen betekenis, maar is “de Empel” een begrip in Erp voor goed basisonderwijs. Het schoolgebouw is geopend in 1982 en gerenoveerd in 2007. Het gebouw herbergt op 1 augustus 2024 zeven groepen onder één dak. Sinds 2018 is peuterspeelzaal De Empel Start een onderdeel van de school. Binnen het schoolhek zijn 2 schoolpleinen met voorzieningen voor de peuters, groep 1/2  en groep 3 t/m 8. Buiten het hek ligt aan de noordzijde nog een speelweide. Op de teldatum van 1 oktober 2025 telt de school 182 leerlingen met een verwachte instroom van nog zo’n 18 kleuters in de loop van het schooljaar. Het aantal personeelsleden is 14, exclusief stagiaires. Sinds schooljaar 2014-2015 is de school een onderdeel van cluster van drie scholen. Onze clusterscholen zijn bs. Antonius in Keldonk en bs. Nicolaas in Boerdonk. Wij werken inhoudelijke en organisatorisch intensief samen, maar hebben wel onze eigen identiteit.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Welbevinden
  • Verantwoordelijkheid
  • Ontwikkeling
  • Eigenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
177
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wat zijn onze afspraken rondom voeding?

Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van kinderen. Daarom willen wij voor ieder kind gezond eten en drinken makkelijk maken op school. En daarvoor hebben we de hulp van de ouders en verzorgers nodig! Dat betekent onder andere dat wij vragen:

·         een gezonde pauzehap mee te geven. Gezonde pauzehappen vinden wij groente en/of fruit.

·         gezond eten voor tijdens de overblijf in de broodtrommel te doen. Geschikt vinden wij bijvoorbeeld volkorenbrood met beleg dat niet te veel verzadigd vet of zout bevat, zoals 30+ kaas, zuivelspread en notenpasta of pindakaas zonder toegevoegd suiker en zout.

·         alleen water, thee of halfvolle melk mee te geven. Pakjes en flesjes frisdranken en vruchtensappen bevatten namelijk erg veel suiker.

Het beleid geldt natuurlijk niet alleen voor je kind, maar ook voor de leerkrachten. Bekijk onze volledige afspraken rondom voeding in de bijlage bij 'Handige informatie voor ouders'.

 Rookvrij schoolterrein

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school vanaf januari 2021 een rookvrij schoolterrein. Er mag dan nergens meer op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd. Het rookverbod geldt dus 24 uur per dag, 7 dagen in de week.  

Waarom een rookvrij schoolterrein?

Onze school wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken. Wij vragen u ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein, bij de ingang van het plein en achter het hek, in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen.

Voor meer informatie kunt u op terecht op de volgende link: https://www.rookvrijschoolterrein.nl

Personen die (per abuis) toch op het schoolterrein roken, zullen actief door het personeel van school worden aangesproken. Wij zullen hen verwijzen naar ons beleid en vragen het roken direct te stoppen. Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven