Basisschool Maria

Horstakker 38 5469 HH Erp

  • Schoolfoto van Basisschool Maria
  • Schoolfoto van Basisschool Maria
  • Schoolfoto van Basisschool Maria
  • Schoolfoto van Basisschool Maria
  • Schoolfoto van Basisschool Maria

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De leerlingtevredenheid wordt één keer per twee jaar gemeten met de leerlingvragenlijst uit WMK (Werken Met Kwaliteitskaarten, Cees Bos). De vragenlijst voor leerlingen is afgenomen in mei 2021. De vragenlijst is gescoord door de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 (n=95). Het responspercentage was 99%. De leerlingen zijn gemiddeld genomen tevreden over de school. Gemiddelde score: 3,41 (4 puntsschaal). Ze geven de school als gemiddeld eindcijfer een 8,0.
De kwaliteit van de school wordt bij leerlingen niet alleen gemeten met behulp van een vragenlijst. Op onze school functioneert ook een leerlingenraad (kinderlighthouseteam). Het kinderlighthouseteam komt regelmatig bijeen en bespreekt allerlei schoolaangelegenheden die samenhangen met de kwaliteit van de school.

Een samenvatting van de leerlingtevredenheid is terug te vinden op de poster die als bijlage is bijgesloten. Een volledige rapportage, met analyses en acties, is in te zien bij de schoolleiding. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Ook de oudertevredenheid wordt één keer per twee jaar gemeten met de oudervragenlijst uit WMK (Werken Met Kwaliteitskaarten, Cees Bos). De vragenlijst voor ouders is afgenomen in mei 2021. De vragenlijst is gescoord door ouders van de school (n=144). Het responspercentage was 66%. De ouders zijn gemiddeld genomen tevreden over de school: score 3,29 (4 puntsschaal). Ze geven de school als gemiddeld cijfer een 7,6.

Een samenvatting van de oudertevredenheid is terug te lezen op de poster die als bijlage is toegevoegd. Een volledige rapportage, met analyses en acties, is in te zien bij de schoolleiding. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven