Basisschool Antonius

Antoniusstraat 10 5469 EW Erp

  • Schoolfoto van Basisschool Antonius
  • Schoolfoto van Basisschool Antonius
  • Schoolfoto van Basisschool Antonius
  • Schoolfoto van Basisschool Antonius

Het team

Toelichting van de school

De directie vormt samen met twee collega’s, die de taak adjunct-directeur en intern begeleider op zich hebben genomen, het managementteam (MT) van de school. Het team bestaat uit: 1 directeur, 1 adjunct-directeur, 8 groepsleerkrachten, 1 intern begeleider, 1 administratief medewerker, 1 peuterleidster en 1 conciërge. Van de 12 medewerkers zijn er 11 vrouw en 1 man.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

SKIPOV werkt met een vervangerspool. De medewerkers van de pool worden bij verzuim van medewerkers ingezet. Indien alle poolers ingezet zijn, doen we een beroep op onze eigen collega's van het team van de Antoniusschool. Wanneer er geen enkele mogelijkheid is om een medewerker in de groep te laten vervangen, zullen we groepen samenvoegen. De laatste maatregel (waarvan we hopen dat we deze niet hoeven uit te voeren) is het naar huis sturen van kinderen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. Wij hebben, gezien het leerlingen aantal, combinatiegroepen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. Om verlies van leertijd te voorkomen hanteren wij een inlooptijd van 5 minuten zodat we 's morgen en 's middags precies op tijd kunnen starten. We werken vanuit een lessentabel (zie bijlage), een weekoverzicht en een dag voorbereiding. In principe trachten we alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De zorgroute is erop gericht om leerlingen te herkennen in wie ze zijn, wat ze kunnen en nodig hebben om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Het is een werkwijze die de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle kinderen beoogt te verbeteren. Het maakt passend onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding compleet.Wij bieden leerlingen die zorg nodig hebben ondersteuning. Dit geldt voor leerlingen die boven de norm presteren en leerlingen die onder de norm presteren. Binnen onze school werken wij met verrijkingsgroepen, waarin kinderen cognitief uitgedaagd worden om te ‘leren leren’.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuterspeelzaal

Speelzaal `t Paplippelke is gehuisvest in basisschool de Antoniusschool aan de Antoniusschool 10 te Keldonk. De speelzaal heeft de beschikking over een gezellig en royaal lokaal met aangrenzend een hal waarbij ook door de peuters gespeeld mag worden. Om de samenwerking en de overgang van peuters naar kleuters te bevorderen worden gezamenlijke activiteiten ondernomen. Het lokaal wordt ook door groep 1/2 gebruikt op de dagdelen dat de peuters niet aanwezig zijn of bij een gezamenlijke activiteit gelijktijdig gebruikt. Het lokaal is dusdanig ingericht dat de verschillende gebruikers daar geen hinder van ondervinden. Naast de groep is een aangrenzende sanitaire ruime. De buitenruimte wordt gedeeld met de kleuters. Samen met de onderbouw wordt gekeken naar veilige speelmomenten met de peuters.

Het adres van `t Paplippelke: Antoniusstraat 10, 5469 EW, Keldonk

Telefoonnummer: 0413-216231

Peuterspeelzaal 't Paplippelke is geopend op dinsdagochtend en donderdagochtend.

BSO

Buitenschoolse opvang (BSO) 't Egeltje vangt kinderen op die nog niet naar huis kunnen. Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen ze vanaf kwart over 2 tot uiterlijk half zeven terecht. De BSO is gevestigd in het voormalig kleuterlokaal van Basisschool Antonius. De opvang is uitsluitend voor kinderen van deze basisschool. De BSO is gezellig ingericht en heeft een huiselijk sfeertje. Als de kinderen uit school komen drinken we gezamenlijk iets en is er een gezond tussendoortje. In de BSO zijn binnen en buiten verschillende speelhoeken ingericht waar kinderen kunnen knutselen, lezen, huiswerk maken, relaxen of juist ravotten. Samen met anderen of lekker eventjes alleen. Zij organiseren dagelijks een aantal leuke activiteiten waaraan kinderen vrijblijvend mee mogen doen. Ze stimuleren kinderen om deel te nemen, maar na een lange schooldag is dat zeker niet verplicht.

Terug naar boven