Goede Herderschool voor Basisonderwijs

Zeeweg 98 3853 LN Ermelo

Schoolfoto van Goede Herderschool voor Basisonderwijs

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We vinden het erg belangrijk om op gezette tijden de mening van de leerlingen over diverse onderwerpen te peilen.

Dit doen we over reguliere schoolzaken, maar ook expliciet, jaarlijks, over de schoolveiligheid voor de leerlingen.

In het huidige schooljaar hebben we de vragenlijst van WMK hiervoor gebruikt.

De uitkomsten van deze vragen bespreken we in de bovenbouwgroepen. Waar nodig zullen we overgaan tot acties.

Tevredenheid
8,9

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

We vinden het erg belangrijk om op gezette tijden de mening van de ouders over diverse onderwerpen te peilen.
Dit doen we over reguliere schoolzaken en soms over specifieke onderwerpen.

In het schooljaar 2022-2023 is een uitvoerige vragenlijst uitgezet onder de ouders. 
De utkomsten van deze vragen bespraken we in MR/bestuur en binnen het team.
De ouders hebben de analyse ontvangen die hier te vinden is. 

Waar nodig zullen we overgaan tot acties.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven