Goede Herderschool voor Basisonderwijs

Zeeweg 98 3853 LN Ermelo

Schoolfoto van Goede Herderschool voor Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het venster van de Goede Herderschool.

Op deze site kunt u diverse kengetallen van onze school bekijken.

Kengetallen zijn echter een harde, afstandelijke weergave van hetgeen in de praktijk op de klassen vorm krijgt.

De Goede Herderschool is een voorstander van het opbrengstgericht werken, het is goed om te kijken dat hetgeen je erin stopt ook daadwerkelijk resultaat laat zien.
Echter, in de meeste gevallen gaan achter de harde cijfers een duidelijke uitleg schuil.

Graag nodigen we u uit op school om hierover en over diverse schoolzaken van gedachten te wisselen.

U bent van harte welkom.

Namens team en bestuur,

Jozias de Koeijer
Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ruimte in brede zin v.h. woord
  • Identiteit
  • Laagdrempelig/informeel
  • Betrokkenheid
  • Authentiek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De laatste jaren groeit de school licht. Van 196 een paar jaar geleden naar 211 op 01-10-2020.

Komende jaren verwachten we een leerlingaantal tussen de 205-215 leerlingen.

We hebben ook niet de behoefte en noodzaak om verder te groeien.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
213
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

 Op dit moment besteden wij de voor-en naschoolse opvang uit aan externe partijen.  
 De tussen schoolse opvang (TSO - overblijven) organiseren we wel binnen de school.
 De kosten voor de TSO zijn €1,50 per keer overblijven, per leerling.

Het opgeven kan online via een overblijf-app.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school heeft de hoofdzaken van haar veiligheid vastgelegd in een veiligheidsdocument.
Dit document is toegevoegd als bijlage. 

Terug naar boven