Protestants Christelijke Basisschool Margriet

Hamburgerweg 141 3851 EJ Ermelo

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Margriet

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Het afgelopen schooljaar heeft er geen tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Wel meten we twee keer per jaar de veiligheid en het welbevinden van de leerlingen via de Kiva-meting. Op basis hiervan maken leerkrachten een plan (wanneer daar aanleiding toe is) voor het bevorderen van het welbevinden en/of de veiligheid in de groep. Hierbij worden zij ondersteund door de Kiva werkgroep en de Intern begeleider. 
In alle groepen worden Kiva lessen gegeven. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Dit schooljaar zal er een tevredenheidsonderzoek onder ouders worden gehouden, de resultaten zullen worden geanalyseerd en verwerkt in een plan van aanpak. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven