Basisschool Arendshorst

Zwaluwstraat 1 3853 CA Ermelo

  • Schoolfoto van Basisschool Arendshorst
  • Schoolfoto van Basisschool Arendshorst
  • Schoolfoto van Basisschool Arendshorst
  • Schoolfoto van Basisschool Arendshorst
  • Schoolfoto van Basisschool Arendshorst

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van obs De Arendshorst.

Op deze pagina van Scholen op de kaart leest u meer over onze school. Meer info? Bel ons: 0341-551478

De Arendshorst is een moderne basisschool in Ermelo West waar kinderen de rust vinden om te leren. De school ligt in een weidse omgeving met veel groen en ruimte om te bewegen. Het moderne gebouw is ruim opgezet en biedt mogelijkheden om geconcentreerd zelfstandig werken af te wisselen met samenwerken, spel en ontspanning. We nemen de tijd voor uw kind en bouwen voort op zijn of haar persoonlijke aanleg en interesses. Drie basisbehoeften staan daarbij centraal: relatie, competentie en autonomie. Door deze drie behoeften gestructureerd aandacht te geven, halen we het beste in uw kind naar boven.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Professionele cultuur
  • Fijne pedagogische sfeer
  • Goed leerlingvolgsysteem
  • Ruime speel- en leeromgeving
  • Engels vanaf groep 1

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Arendshorst is een school in Ermelo West die veel kansen biedt voor de ontwikkeling van de kinderen in de wijk.

De populatie leerlingen die naar De Arendshorst gaan is heel divers. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
73
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op de Arendshorst vinden we het heel belangrijk dat kinderen zich veilig voelen. Alleen dan komen kinderen tot leren. Daar hebben we protocollen voor, geven lessen over hoe je omgaat met elkaar, maar wat we vooral proberen te doen is luisteren naar elkaar. "Ik ben oké zoals ik ben, ik mag er helemaal zijn".

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Per 1 januari 2019 is de meldcode veranderd. Het is een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.Als er op school een vermoeden is dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan doorlopen wij de stappen van de meldcode.Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing.Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Terug naar boven