Reformatorisch Basisschool Augustinus

De la Reystraat 38 3851 BH Ermelo

  • Schoolfoto van Reformatorisch Basisschool Augustinus
  • Schoolfoto van Reformatorisch Basisschool Augustinus
  • Schoolfoto van Reformatorisch Basisschool Augustinus

Resultaten eindtoets Toelichting

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Tussenresultaten worden 4x per jaar besproken tijdens de IB-gesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt het onderwijsproces van de leerlingen en de klas besproken.

Daarnaast wordt 2x per jaar geëvalueerd op de LVS-resultaten. 

Tenslotte wordt de Eindtoets in groep 8 elk jaar door de leerkrachten van de bovenbouw, samen met de directie, besproken. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

In de schoolgids is in hoofdstuk 7.2 een overzicht opgenomen met uitstroomniveaus. 
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven