Reformatorisch Basisschool Augustinus

De la Reystraat 38 3851 BH Ermelo

  • Schoolfoto van Reformatorisch Basisschool Augustinus
  • Schoolfoto van Reformatorisch Basisschool Augustinus
  • Schoolfoto van Reformatorisch Basisschool Augustinus

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging proberen ze zoveel als mogelijk intern te regelen.

Mocht er toch sprake van zijn dat dit niet lukt, wordt de Invalpool benaderd, waarbij we zoveel mogelijk een bekende invaller proberen in te zetten. Onze school is aangesloten bij de Vervangerspool van ECM Dialoog.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Deze tijden zijn opgenomen in het schoolplan 2019-2023. Omdat de groepen 1 - 2 werken volgens het HOREB-principe, wordt soms afgeweken van bovenstaande tijden. Ze zijn een richtlijn voor het werken in de onderbouwgroepen. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het Ondersteuningsprofiel is realistisch en ambitieus.

Specifieke aandacht is er voor:

  1. kinderen met syndroon van Down
  2. hoog - en meerbegaafde kinderen
  3. leerlingen met een gedragsstoornis in het autistisch spectrum
  4. kinderen met een ernstige gezichtsbeperking
  5. adoptiekinderen

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven