Basisschool Arendshorst

Zwaluwstraat 1 3853 CA Ermelo

  • Schoolfoto van Basisschool Arendshorst
  • Schoolfoto van Basisschool Arendshorst
  • Schoolfoto van Basisschool Arendshorst
  • Schoolfoto van Basisschool Arendshorst
  • Schoolfoto van Basisschool Arendshorst

In het kort

Toelichting van de school

De Arendshorst “Hier sla jij je vleugels uit!”  

Basisschool De Arendshorst is een fijne kleinschalige school aan de rand van Ermelo-West. We kijken uit over de prachtige weilanden en hebben twee speelpleinen met houten speeltoestellen en een uitdagende waterbaan. Ons onderwijsaanbod is divers en uitdagend, we werken met moderne methodes en hebben voldoende digitale middelen tot onze beschikking. Tijdens de ochtend werken we aan de basisvakken en ’s middags is er ruimte voor onderzoekend en ontdekkend leren op onze leerpleinen. We geven les op verschillende niveaus en we houden er rekening mee dat ieder kind zich op zijn of haar eigen manier ontwikkelt. Ieder kind is uniek! In alle diversiteit hebben wij echter één gezamenlijk doel: kinderen zich zo goed mogelijk laten ontwikkelen in een vertrouwde en rijke leeromgeving!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalige school
  • Fijne pedagogische sfeer
  • Aandacht voor zelfstandigheid
  • Rijke speel- en leeromgeving
  • Engels in groep 1-8

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op De Arendshorst is redelijk stabiel en schommelt ronde de 70 leerlingen (in de aanmeldingen die wij reeds hebben ontvangen verwachten wij een lichte groei).
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
67
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven