Protestants Christelijke Basisschool Beatrix

Smidsweg 49 3852 XA Ermelo

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Beatrix
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Beatrix
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Beatrix
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Beatrix

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Met een aantal indicatoren zijn wij aan de slag gegaan. Een aantal voorbeelden:
Wij hebben ingezet op de leesmotivatie, door onder andere aantrekkelijke boeken in de school te halen en veel bezig te zijn met leesplezier.
Wij hebben het overblijven aantrekkelijker gemaakt door sport en spel aan te bieden en tostidagen in te voeren.
Er is extra aandacht voor de hygiene van de toiletten en de units worden komend schooljaar vervangen.
Er is een leerlingenraad aangesteld om lopende zaken mee te bespreken en oplossingen te bedenken. Wij zijn zo samen verantwoordelijk voor de school.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

We zijn met een aantal verbeter-indicatoren aan de slag gegaan:

-We hebben het schoolplein aantrekkelijker gemaakt door meer en andere spelmogelijkheden aan te bieden.
-Er is gewerkt aan een betere informatievoorziening door maandelijks een nieuwsbrief te sturen. Hierin staan zowel praktische als inhoudelijke zaken vermeld.
-Dit schooljaar wordt de website onder handen genomen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven