Bernhardschool Ermelo

Wiekslag 25 3853 BG Ermelo

  • Schoolfoto van Bernhardschool Ermelo
  • Schoolfoto van Bernhardschool Ermelo
  • Schoolfoto van Bernhardschool Ermelo
  • Schoolfoto van Bernhardschool Ermelo
  • Schoolfoto van Bernhardschool Ermelo

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat momenteel uit 20 enthousiaste collega's, die zich actief inzetten voor de kinderen en de school. Ons team wordt aangestuurd door Michiel Fokkelman, onze directeur. Hij is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig op school.  Juf Esmeralda is onze Interne Begeleider.  Zij is verantwoordelijke voor de leerlingenzorg op onze school. Juf Trix, juf Tanny, juf Karien en juf Teuna zijn er om extra te ondersteunen. Juf Patricia geeft elke woensdag les aan onze groep 9.Meester Jan geeft elke donderdag gym aan de groepen 3 t/m 8.Juf Loes geeft vrijwillig een dagdeel per week MRT (Motorische Remedial Teaching). Juf Hermien geeft vrijwillig een dagdeel per week Schrijfatelier aan de groepen 1 en 2. Daarnaast hebben we veel studenten, waardoor nog extra ondersteuning mogelijk is. De formatie voor het schooljaar 2021/2022 kunt u HIER vinden.U kunt meer informatie over de leerkrachten vinden door hieronder de betreffende leerkracht aan te klikken.  (groepen zijn per komend schooljaar!)

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van de leerkracht met lesgevende taak hanteren wij de volgende procedures:

1. In eerste instantie wordt er een vervanger ingezet als deze op dat moment voorhanden is. Het zoeken naar vervangers gebeurt via invallers.online.

2. Als er geen vervangers van de vervangingspool kunnen invallen wordt intern gezocht naar vervangers. Voorafgaand aan het schooljaar geven part-timers aan of zij benaderd willen worden voor interne vervangingen. Collega’s met ambulante taken kunnen in voorkomende gevallen ingezet worden voor vervanging; leidraad is dat de voortgang van de reguliere werkzaamheden hierdoor niet in gevaar mag komen, e.e.a. ter beslissing aan de directie en bij afwezigheid van de directie de bouwcoördinator(en).

3. Bij afwezigheid van een leerkracht niet langer dan 1 dagdeel kan de school besluiten om de groep tijdelijk onder supervisie te laten functioneren van een leerkracht die ook een andere groep heeft, eventueel

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven