Bernhardschool Ermelo

Wiekslag 25 3853 BG Ermelo

  • Schoolfoto van Bernhardschool Ermelo
  • Schoolfoto van Bernhardschool Ermelo
  • Schoolfoto van Bernhardschool Ermelo
  • Schoolfoto van Bernhardschool Ermelo
  • Schoolfoto van Bernhardschool Ermelo

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Bernhardschool in Ermelo!

De Bernhardschool in Ermelo is een eigentijdse Protestants Christelijke school. Een gezellige dorpsschool in Ermelo West met een prettige sfeer, waar kinderen zich thuis voelen. Er gaan zo’n 175 kinderen naar school en er werken 15 enthousiaste leerkrachten, een administratief medewerker, een conciërge en een directeur in een hecht en prettig team.  We hebben een vakleerkracht voor gym, voor muziek en voor groep 9.

De kernwaarden van onze school zijn Ontwikkelingsgericht en duurzaam!

Deze kernwaarden zijn de basis voor ons onderwijs. Zo werken wij in de middagen door de hele school met rijke Ontwikkelingsgerichte thema’s en zijn we trots op onze prachtige speel- en ontdektuin en onze eigen moestuinen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • protestant christelijk
  • veiligheid
  • ontwikkelingsgericht
  • spel/thema
  • ontdekkend/onderzoekend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft een stabiel aantal leerlingen. Op dit moment is er een lichte groei te zien.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
214
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven