Openbare basisschool de Anbrenge

Semsstraat 2 7887 AD Erica

  • Schoolfoto van Openbare basisschool de Anbrenge
  • Schoolfoto van Openbare basisschool de Anbrenge
  • Schoolfoto van Openbare basisschool de Anbrenge
  • 'Erica lekker water'
  • Geschiedenis van de telefoon

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Dit wordt geregeld door het bestuur van het Openbaar Onderwijs Emmen. Er wordt gewerkt met de Vervangingsplanner.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Een aantal leerkrachten heeft opleidingen gevolgd op het gebied van interne begeleiding, rekenen, taal/lezen en cultuur.

Op het gebied van interne begeleiding en taal/lezen zijn 3 leerkrachten Master SEN en op het gebied van rekenen één post-HBO.

Sponsoring

De school kan gebruik maken van sponsoring mits dit voldoet aan de uitgangspunten van de afspraken die gemaakt zijn tussen alle landelijke organisaties van besturen, personeel, ouders en leerlingen. Deze uitgangspunten zijn:  
•   de sponsoring moet passen binnen de doelstelling van de school  
•   de sponsoring mag de objectiviteit van de school niet in gevaar brengen
•   de school moet ook zonder sponsormiddelen onderwijs kunnen blijven geven

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Binnen ons samenwerkingsverband wordt door de deelnemende scholen een heel brede ondersteuning geboden. In ons schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage) staat voor onze school beschreven welke basisondersteuning wij bieden.
Mocht in specifieke gevallen deze ontoereikend zijn, dan wordt binnen het scholenbestand gezocht naar expertise. De CG (Consultatiegroep) heeft daarin de coördinerende rol.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Anbrenge heeft veel aandacht voor de voor- en vroegschoolse educatie. Daarbij wordt er intensief samengewerkt tussen de voorschool en de vroegschool (groep 1 en 2). Er is aandacht voor de woordenschat, voor cijfers en letter, vroegtijdige screening logopedie en ondersteuning voor die leerling die het nodig heeft. De intern begeleider en taalcoördinator zijn hierin ook ondersteunend. Door middel van praktisch en thematisch werken leren de kinderen spelenderwijs veel aspecten van de Nederlandse taal.

Terug naar boven