W.G. van de Hulstschool

Wachtelenbergweg 17 8162 XC Epe

  • Schoolfoto van W.G. van de Hulstschool
  • Schoolfoto van W.G. van de Hulstschool
  • Schoolfoto van W.G. van de Hulstschool
  • Schoolfoto van W.G. van de Hulstschool
  • Schoolfoto van W.G. van de Hulstschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 hebben de vragenlijst in april 2023 ingevuld.

Hiernaast ziet u de gemiddelde cijfers op de verschillende onderdelen.


Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

56 ouders hebben in april 2023 de vragenlijst ingevuld. Er waren 57 responsen nodig voor een betrouwbaar onderzoek. Veel ouders hebben in dezelfde tijd meegewerkt aan een ouderpanelgesprek georageniseerd vanuit de ouders uit onze MR. Mogelijk hebben om die reden een aanral oudrrs de vragenlijst niet ingevuld. 

Hiernaast vindt u de gemiddelden op de verschillende onderdelen.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven