W.G. van de Hulstschool

Wachtelenbergweg 17 8162 XC Epe

  • Schoolfoto van W.G. van de Hulstschool
  • Schoolfoto van W.G. van de Hulstschool
  • Schoolfoto van W.G. van de Hulstschool
  • Schoolfoto van W.G. van de Hulstschool
  • Schoolfoto van W.G. van de Hulstschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als er vervanging moet worden geregeld, vervangen de duo-collega's zoveel mogelijk elkaar.

Lukt dat niet dan wordt er gebruik gemaakt van leerkrachten uit de invalpool. Bij voorkeur is dat iemand die bekend is op onze school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Er wordt gewerkt met leerstofjaargroepen en combinatiegroepen. Waar nodig geven vakleerkrachten les aan de kinderen.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Tijdens de wereldoriëntatie wordt er gewerkt met thema's van het International Primary Curriculum. Leerlingen gaan zelf op onderzoek uit en leren het onderwerp vanuit verschillende kanten te bekijken. Om je staande te houden in een snel veranderende wereld heb je aan kennis niet genoeg. Oefenen van vaardigheden, werken aan inzicht, zelfvertrouwen, begrip en ontdekken van eigen talent staan centraal.

Vanaf groep 1 tot en met groep 8 moeten de kinderen 7520 klokuren les hebben gehad. Bij ons op school is er een continurooster dat voor alle groepen gelijk is. 

Zie ook; Met betrekking tot de regelgeving: http://rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/vraag-en-antwoord/hoe-regelen-basisscholen-de-schooltijden-en-lesuren.html

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De W.G. van de Hulstschool is een christelijke basisschool waar gewerkt wordt volgens het leerstofjaarklassensysteem. We werken met enkele- en combinatiegroepen. We hebben oog voor de diversiteit van de leerlingen en bieden zoveel mogelijk leerdoelen op niveau aan. De leerkrachten stemmen het onderwijs af op de instructiebehoefte van de leerlingen. Doordat er gewerkt wordt in combinatiegroepen is het van groot belang dat de leerlingen zelfstandig kunnen werken. Werken met een weektaak en omgaan met uitgestelde aandacht  zijn belangrijke voorwaarden daarvoor. Ook het ontwikkelen van zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid is een speerpunt, evenals het leren samenwerken. We streven ernaar dat ieder kind zich naar eigen kunnen kan ontwikkelen tot een zelfstandig individu, in een veilige sfeer, omringd door mensen die hem/haar daarbij willen helpen. Daartoe is constructieve samenwerking met ouders en andere betrokkenen belangrijk. “Samenwerken, samen leren” is onze missie.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Bij de kleutergroepen werken we met 'LOGO 3000'. Dit is een goed onderbouwde aanpak voor de ondersteuning van kinderen in de belangrijkste fase van hun taalontwikkeling. LOGO 3000 biedt heel aantrekkelijk materiaal om de woordenschat van jonge kinderen op een natuurlijke manier snel en speels uit te breiden. In een doorgaande lijn van de peuters naar de kleuters in groep 1 en 2. De leerkrachten maken hierbij ook gebruik van wandplaten, praatplaten, kaarten met uitgewerkte woordenschatactiviteiten, liedjes en versjes en allerlei snelle spelvormen om de woordenschat van alle kinderen op een hoger niveau te brengen. 

Terug naar boven