W.G. van de Hulstschool

Wachtelenbergweg 17 8162 XC Epe

  • Schoolfoto van W.G. van de Hulstschool
  • Schoolfoto van W.G. van de Hulstschool
  • Schoolfoto van W.G. van de Hulstschool
  • Schoolfoto van W.G. van de Hulstschool
  • Schoolfoto van W.G. van de Hulstschool

In het kort

Toelichting van de school

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk.  De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren. Bij de inschrijving ontvangt u in ieder geval onze jaarkalender. Hierin staat veel samengevatte informatie over de school.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

U bent altijd van harte welkom voor een kennismaking en rondleiding binnen de school. Het is fijn als u daarvoor een afspraak maakt zodat er alle tijd is om u rond te leiden.

We wensen u veel leesplezier en wij wensen u en uw kind(eren) een fijne en goede tijd toe op de W.G. van de Hulstschool.

Namens het team van W.G. van de Hulstschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke waarden en normen
  • Vanuit veiligheid ontplooien
  • Zelfstandigheid en reflecteren
  • Samen leer je meer en beter
  • Aansluiten bij talenten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren is er een stijgende lijn te zien in het leerlingenaantal.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
151
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven