Rooms Katholieke Basisschool Sint Bernardus

Willem Tellstraat 70 8162 ET Epe

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Bernardus

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Vanwege het aantal respondenten is de uitslag niet representatief. Ondanks dat geeft het ons mooie aanknopingspunten om met onze ouders in gesprek te gaan. Dat gesprek vindt continu plaats tijdens via onze MR, activiteitencommissie en het persoonlijk contact tussen ouders en leerkrachten.
Tevredenheid
7,5

Terug naar boven