Rooms Katholieke Basisschool Sint Bernardus

Willem Tellstraat 70 8162 ET Epe

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Bernardus

Het team

Toelichting van de school

Goed onderwijs begint bij goede leerkrachten die bereid zijn van elkaar te leren; jonge leerkrachten kunnen veel leren van oudere collega’s en andersom. We vinden het daarom belangrijk dat ons team bestaat uit leerkrachten van uiteenlopende leeftijden. Wij investeren bovendien veel in onze medewerkers via scholing en super- en intervisie.

In 2013-2014 heeft mobiliteit plaatsgevonden in ons team: er zijn enkele leerkrachten vertrokken naar andere scholen binnen onze stichting en hiervoor zijn andere collega's naar onze school gekomen. Deze mobiliteit vinden wij belangrijk: zo verspreidt de kennis en expertise zich door onze stichting en waait er om de paar jaar een frisse wind door de school.

Op dit moment is het leerkrachtenteam stabiel. Het ziekteverzuimcijfer onder leerkrachten was in 2016-2017 0,6%. In 2017-2018 is de school uitgebreid met 1 groep en daardoor is een fulltime aanstelling (verdeeld over 2 leerkrachten) bij gekomen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Terug naar boven