Rooms Katholieke Basisschool Sint Bernardus

Willem Tellstraat 70 8162 ET Epe

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Bernardus
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Bernardus
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Bernardus

In het kort

Toelichting van de school

De St. Bernardus is een open school, waar iedereen welkom is en passend onderwijs krijgt!

Onze school staat in het hart van Epe, nabij het centrum.

Waarom de St. Bernardusschool?

 • Een gezellige school met ongeveer 150 leerlingen.
 • Een mooi schoolgebouw met twee nieuwe speelpleinen waar kinderen worden uitgedaagd om te spelen.
 • Onderwijs op maat waarbij veel aandacht is voor verschillen tussen leerlingen.
 • Uitdagend onderwijsaanbod voor extra getalenteerde kinderen.
 • Engels onderwijs aan alle leerlingen vanaf groep 1.
 • Een dynamisch, enthousiast en zich voortdurend ontwikkelend team.
 • Een doorgaande ontwikkelingslijn van 3 maanden tot 13 jaar met MAM'S Kinderopvang.
 • Twee à drie ochtenden per week een peuterinstuif in samenwerking met MAM'S Kinderopvang.
 • Wij hebben extra aandacht voor omgang met elkaar (Kanjertraining) en samenwerken (coöperatief leren).
 • Missie en visie

  Kenmerken van de school

  • Kleinschalige school (150 lln)
  • Onderwijs op maat
  • Engels onderwijs vanaf groep 1
  • Kanjertraining
  • Peuterinstuif

  Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

  Toelichting van de school

  De Sint Bernardus is een kleinschalige school. Het voordeel van een kleine school is dat er een 'familiegevoel' heerst: alle ouders en kinderen kennen elkaar en zijn nauw betrokken bij elkaar en de school.

  Bijzonder op onze school is de peuterinstuif: kinderen vanaf 2,5 jaar zijn wekelijks welkom bij onze peuterinstuif. Op 2 à 3 ochtenden per week is er de gelegenheid dat zij meedraaien met het programma van de kleuters, in de kleuterklas. Deze peuterinstuif is mogelijk door een intensieve samenwerking met MAM's Kinderopvang. Groot voordeel van de peuterinstuif is dat peuters gestimuleerd worden in hun ontwikkeling in de leeromgeving van de basisschool. Dat draagt bij aan een soepele overgang naar de basisschool.

  Weergave aantal leerlingen

  Leerlingen
  141
  Landelijk gemiddelde
  214

  Bron

  Verdeling naar leerjaar en leeftijd

  Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

  Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

  Bron

  Schooltijden en opvang

  Toelichting van de school

  Voorzieningen

  De Borg

  Op de begane grond van ons gebouw is een grote open ruimte, de Borg. We delen deze ruimte met de peuteropvang van MAM’s kinderopvang. De ruimte wordt door de school gebruikt voor verschillende activiteiten waar publiek bij kan zijn. We gebruiken de Borg ook voor handvaardigheid, EHBO-lessen, oefenen van de musical, opening van projectweken, Kinderen voor kinderen, carnaval en Kanjertraining. Na schooltijd wordt deze ruimte gebruikt door de BSO van MAM’s.

  Het Lab

  Op de bovenverdieping hebben we een open lesruimte die we het Lab noemen. Deze ruimte gebruiken we als samenwerkruimte, voor de Eureka-lessen en als we in circuits werken. Hier bevindt zich ook de bibliotheek van de school. Na schooltijd maakt de BSO gebruik van deze ruimte.

  Schoolplein

  We hebben twee kleurrijke schoolpleinen waar we erg trots op zijn. Het speelplein aan de Willem Tellstraat is bedoeld voor de onderbouw en peuteropvang van MAM’s kinderopvang. Het is een overzichtelijk plein met speeltoestellen die met name voor de jongere kinderen geschikt zijn. Het plein aan het Pastoor Somstraat is uitdagend voor kinderen van de midden- en bovenbouw en er kan naar hartenlust gespeeld worden. Onder schooltijd gebruiken we het plein voor bewegend leren: leren in combinatie met bewegen. U kunt hierbij denken aan springen op een getallenlijn, spelling oefenen met het Zweeds Renspel, etc. Na schooltijd maakt de BSO van MAM’s Kinderopvang gebruik van het plein. Het schoolplein is geen openbaar speelterrein na schooltijd. Tijdelijk is op het plein een ruimte gerealiseerd voor MAM’s kinderopvang voor de baby’s en dreumesen. In de toekomst hopen we samen met MAM’s in de school een Integraal Kind Centrum (IKC) te vormen.

  Lokalen

  Alle lokalen zijn voorzien van middelen die we nodig hebben om op een afwisselende manier lessen te verzorgen die recht doen aan de behoeftes van alle kinderen. Elk lokaal beschikt over een digitaal schoolbord, laptops en/of tablets voor de digitale verwerking van de lessen. De lokalen zijn, door de rijke historie van het gebouw, wisselend van grootte. We proberen elk jaar de groep, de onderwijsbehoefte en de ruimte zoveel mogelijk bij elkaar te laten passen.

  Speelzaal

  De school heeft een eigen speelzaal. Deze is bedoeld voor de spellessen van de kleuters. Er is genoeg ruimte en er zijn allerlei materialen waarmee kinderen kunnen spelen en sporten.

  Veelgestelde vragen

  Weergave Schooltijden en opvang

  Handige informatie

  Waar wonen de leerlingen van deze school?

  Bron

  Sociale veiligheid op deze school

  Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

  Terug naar boven