Rooms Katholieke Basisschool Sint Bernardus

Willem Tellstraat 70 8162 ET Epe

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Bernardus

In het kort

Toelichting van de school

De St. Bernardus is een open school, waar iedereen welkom is en passend onderwijs krijgt!

Onze school staat in het hart van Epe, nabij het centrum.

Waarom de St. Bernardusschool?

 • Een gezellige school met ongeveer 150 leerlingen.
 • Een mooi schoolgebouw met twee nieuwe speelpleinen waar kinderen worden uitgedaagd om te spelen.
 • Onderwijs op maat waarbij veel aandacht is voor verschillen tussen leerlingen.
 • Uitdagend onderwijsaanbod voor extra getalenteerde kinderen.
 • Engels onderwijs aan alle leerlingen vanaf groep 1.
 • Een dynamisch, enthousiast en zich voortdurend ontwikkelend team.
 • Een doorgaande ontwikkelingslijn van 3 maanden tot 13 jaar met MAM'S Kinderopvang.
 • Elke dinsdagochtend een peuterinstuif in samenwerking met MAM'S Kinderopvang.
 • Wij hebben extra aandacht voor omgang met elkaar (Kanjertraining) en samenwerken (coöperatief leren).
 • Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

  Toelichting van de school

  De St. Bernardusschool is een kleinschalige school. Het aantal leerlingen neemt sinds een paar jaar toe, wat bijzonder is aangezien het aantal leerlingen in de gemeente Epe afneemt. Het voordeel van een kleine school is dat er een 'familiegevoel' heerst: alle ouders en kinderen kennen elkaar en zijn nauw betrokken bij elkaar en de school.

  Bijzonder op onze school is de peuterinstuif: kinderen vanaf 2,5 jaar zijn wekelijks welkom bij onze peuterinstuif. Iedere dinsdagmorgen draaien zij mee met het programma van de kleuters, in de kleuterklas. Deze peuterinstuif is mogelijk door een intensieve samenwerking met MAM's Kinderopvang. Grote voordeel van de peuterinstuif is dat peuters gestimuleerd worden in hun ontwikkeling in de echte leeromgeving van de basisschool. Dat draagt weer bij aan een soepele overgang naar de basisschool. Op dit moment draaien 15 peuters mee in ons onderwijs.

  Weergave aantal leerlingen

  Leerlingen
  147
  Landelijk gemiddelde
  213

  Bron

  Verdeling naar leerjaar en leeftijd

  Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

  Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

  Bron

  Waar wonen de leerlingen van deze school?

  Terug naar boven