K Norel-School

Vleerveld 17 8162 JA Epe

  • Schoolfoto van K Norel-School
  • Schoolfoto van K Norel-School

In het kort

Toelichting van de school

"De K. Norel past jou wel"

Vanuit een veilige omgeving en een christelijke levensovertuiging bereiden wij kinderen voor op een leven lang leren en hun functioneren in de maatschappij.

Natuurlijk staat het kind centraal en zijn wij een lerende organisatie: het team blijft zich ontwikkelen op pedagogisch en didactisch gebied, team én leerlingen leren van en met elkaar en we werken samen met andere organisaties. De betrokkenheid van ouders vinden wij essentieel.

Het concept van "The leader in me" heeft alles in zich om vorm te geven aan de visie van de K. Norel. Dit concept is gebaseerd op de zeven gewoonten van Stephan Covey. Vanuit deze basisgedachten leren we kinderen (samen) te leven en (samen) te werken. De zeven gewoonten zijn vormend en dragen bij, voor iedere leerling op eigen niveau, aan de ontwikkeling van stevige, verantwoordelijke burgers in de toekomstige maatschappij.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gekend zijn
  • Vertrouwen
  • Betrokkenheid
  • Ambitie
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
115
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven