Prins Maurits

Geessinkbrink 1 7544 CW Enschede

Schoolfoto van Prins Maurits

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Prins Mauritsschool (onderdeel van IKC Kinderboulevard)

De Prins Maurits is een zelfbewuste school; de plek waar je jezelf goed leert kennen; wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Je ontdekt je talenten en je leert omgaan met successen en tegenslagen. Je probeert, experimenteert en maakt fouten. En natuurlijk leer je samenwerken. Je leert van en met elkaar. Hiermee ontwikkel je jezelf en de ander. Je krijgt zelfvertrouwen en persoonlijkheid. Ken jezelf en wees er voor de ander. Dat is de bedoeling van óns onderwijs! Heeft u vragen of wilt u kennis komen maken met onze school? Bel ons gerust, u bent van harte welkom!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
115
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven