Prins Maurits

Geessinkbrink 1 7544 CW Enschede

  • Schoolfoto van Prins Maurits
  • Schoolfoto van Prins Maurits
  • Schoolfoto van Prins Maurits
  • Schoolfoto van Prins Maurits
  • Schoolfoto van Prins Maurits

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op onze school! De Prins Maurits is een zelfbewuste school; de plek waar je jezelf goed leert kennen; wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Je ontdekt je talenten en je leert omgaan met successen en tegenslagen. Je probeert, experimenteert en maakt fouten. En natuurlijk leer je samenwerken. Kijk u maar eens op onze website www.mauritsvco.nl. Heeft u vragen of wilt u kennis komen maken met onze school? Bel ons gerust 054-4763165 U bent van harte welkom!Missie en visie

Kenmerken van de school

  • natuurlijke nieuwsgierigheid
  • aandacht en respect
  • vertrouwen
  • respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Hieronder vindt u het aantal leerlingen op onze school. Nog niet meegenomen zijn de leerlingenaantallen van het huidig schooljaar. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
102
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze schooltijden zijn aangepast aan de huidige samenleving en wij hanteren het zogenoemde vijf-gelijke-dagen-model.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven