Protestants Christelijke Basisschool Mecklenburg

De Posten 145 7544 LR Enschede

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Mecklenburg
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Mecklenburg
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Mecklenburg
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Mecklenburg
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Mecklenburg

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de Mecklenburgschool! Een fijne school met ruime aandacht voor uw kind. Klein, warm en overzichtelijk. We werken samen aan succes. Wilt u komen kijken? een afspraak is zo gemaakt. Bel 053-4763709. U bent van harte welkom.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Intensieve begeleiding
  • extra leertijd
  • hoge verwachtingen
  • betrokkenheid
  • Goed gedrag kun je leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

CBS Mecklenburg is een kleine, warme, overzichtelijke basisschool met  een gemiddelde groepsgrootte van 18 kinderen. Door de kleine groepen is er veel intensieve en persoonlijke aandacht voor de kinderen. Zo kunnen alle kinderen een passend onderwijsaanbod krijgen. Samen met kinderen, ouders en leerkrachten werken we samen aan een optimale start voor een succesvolle toekomst!
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
113
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Naast aandacht voor de basisvaardigheden rekenen en taal, is er veel aandacht voor burgerschap en sociaal emotionele ontwikkeling. We zijn er als PBS school van overtuigd dat goed gedrag te leren is. Vanaf de instroom in groep 1 tot en met groep 8 hanteren we dezelfde regels en afspraken. Dit zorgt voor rust, duidelijkheid en structuur bij de kinderen. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.Basisschool Mecklenburg;

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven