Paus Joannes

Floraparkstraat 155 7531 XG Enschede

  • Schoolfoto van Paus Joannes
  • Schoolfoto van Paus Joannes
  • Schoolfoto van Paus Joannes
  • Schoolfoto van Paus Joannes
  • Schoolfoto van Paus Joannes

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Over het algemeen zijn de ouders/ verzorgers van de Paus Joannes tevreden over de school (7.9). De Paus Joannes scoort daarmee hoger dan de benchmark primair onderwijs (7.6). De ouders zijn gemiddeld ook meer loyaal aan de school in vergelijking tot de benchmark van het primair onderwijs.  

De Paus Joannes scoort op alle aspecten hoger dan de benchmark PO, met uitzondering van een minimaal verschil van 0.1 op één item ten opzichte van de benchmark primair onderwijs. In het onderzoek staan daarom geen aanbevelingen vermeld.  

Ouders zijn het meest tevreden over:

1. Kan met vragen altijd bij de leerkracht terecht (9.1 op de Paus Joannes en 8.6 Benchmark Primair Onderwijs)

2. Goede lessen (8.9 op de Paus Joannes en 8.0 Benchmark Primair Onderwijs)

3. Schoolleiding/ directie (8.7 op de Paus Joannes en 7.6 Benchmark Primair Onderwijs)

Wel willen wij kritisch zijn en nemen we zelf, het volgende aandachtspunt mee:

1. Optreden tegen pesten (7.0 op de Paus Joannes en 7.1 Benchmark Primair Onderwijs)  

Vervolg: 

In schooljaar 2022-2023 betrekken we de leerlingen/ ouders, bij dit aandachtspunt, door hier structureel en blijvend in Driehoeksgesprekken met ouders en leerlingen, binnen ons concept de Leader in Me en in en na de vrije momenten (bijvoorbeeld pauzes) hier feedback over te vragen. Tevens hebben wij een 'Ouderarena' georganiseerd waarin ouders input konden leveren over de toekomst van onze school. De opbrengsten worden meegenomen in het strategisch beleidsplan van 2023-2026 van onze school. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven